Když zrovna nemáte na zaplacení...

Odklad úhrady faktury

Žádáte-li rovnou o úhradu ve splátkách, uveďte datum první splátky. Jinak uveďte datum, kdy předpokládáte, že bude ve Vašich možnostech dlužnou částku uhradit.

Zde můžete, ale nemusíte, uvést zdůvodnění Vaší žádosti o odklad. Jestliže rovnou požadujete hradit ve splátkách, navrhněte splátkový režim - zejména výši a periodicitu splátek.